Grimsbekken rundt århundre skiftet.

Sett mot nordvest