Grimsbekken er i dette området helt åpen og renner nesten som "i gamle dager".

Eidsvollsmann Mørchs gate går over Grimsbekken fra Grimsvollen til Artillerivollen.

dfg

Grimsbekken går her i en bue fra Grimstunet og videre paralellelt med Artillerivollen

Samme som nr 4 Bildet viser Nedre mølle retning Ravnedalen

Omtrent der hvor stien krysser Grimsbekken lå Nedre mølle. Mølleanlegget ble revet i 1914.
Den lille fossen som ennå eksisterer drev møllehjulet.Bildet viser veien inn mot Enrum og huset sees i dag på andre siden av veien.

Egelunden var på slutten av 1800-tallet en festplass for kristiansanderne.
17. mai toget gikk fra byens torg, opp Setesdalsveien til Egelunden, hvor
det var taler, leker og underholdning. Så sent som i 1945 gikk 17. toget
til Egelunden. Jernbanen hadde et lite stoppested som bar navnet
"Grimsbroen" like under Jernbanebroa over Setesdalsveien.

 

 Bildet viser jernbanen og Setesdalsveien og avkjøringen ned til Enrum. Huset midt på bildet 
eksisterer i dag. 

Her var det tidligere vaskeplass for byen. Grimsbekken ble kalt Vaskerbekken i dette området.
Helt opptil etter krigen kunne man se plattinger langs bekken som var beregnet til å stå på
under vaskingen. Området ble på midten av 1900-tallet kalt "Granane" på grunn av alle de
store grantrærne som sto her. Hele området er nå fylt ut og grantrærne er borte. 

 

 

Christianssands Møller

Christianssands Møller. Det har eksistert mølle her fra før byen ble
grunnlagt i 1641. Dagens møllebygning, Øvre mølle, ble bygd i 1901.
Firmaet Christianssands Møller ble nedlagt i 2008.

 

 


Christianssands Møller

Det har eksistert møller her fra byen ble grunnlagt i 1641. Dagens
møllebygning Øvre mølle, ble bygd i 1901. Firmaet Christianssands Møller
ble nedlagt i 2008.