Solholmen og Grim skole. Grim skole ble åpnet på slutten av 1950-tallet

Bildet er tatt på veien opp mot Tinnheia og Idda ligger på venstre side aav veien.

Frem til for få år siden lå Kristiansand Idrettsplass her. Den ble åpnet i 1924.
Idrettsplassen er nå erstattet av et nytt idrettsanlegg som har fått navnet "Idda".
Det inneholder treningshaller for ishockey, fekting, curling og mye mer.

Gamle Flekkerøyvei. Denne veien gikk tidligere over til Hannevika og videre til Vågsbygd.

Bildet viser ned mot jernbanen og bryggeriet.
Området med trær til høyre i bildet ligger bryggeriet i dag.

Møllevannsveien. I årene like før 1920 bygde Kristiansand kommune
mange boliger som fremdeles står langs Møllevannsveien.

 

Kaptein Krags vei

Inngang til Kaptein Krags vei. Grim torg i dag. Området ble tidligere kalt "Småhavane"
fordi byens kolonihager lå her i mellomkrigsårene.

Langs jernbanegjerdet står en minnestein til minne om kong Oscar 2. som tok det
første spadestikk til Setesdalsbanen i 1891.

Grim gård lå her på 1700 og 1800-tallet. Det var familien Mørch som eide Grim gård og hele
Grimsområdet frem til 1871 da det ble solgt til Kristiansand kommune.

Broa over Grimsbekken

Grimsbekken er lagt i rør fra Grimsbroen. Setesdalsveien som tidligere het Markeveien gikk over
Grimsbekken på dette stedet. Setesdalsveien var tidligere den Mandalske postveien som førte
vestover fra Kristiansand, over Kvislevannet og Farvannet til Mandal. Nåværende Grimsbro ble
bygd i 1782. Den har en hvelvet steinkonstruksjon som skal være den eldste i sitt slag i Agder.