Tiomila_2011

Dette er vårt beste lag til årets Tio-mila. Lykke til!
(Vegard, Jostein, Eirik, Christian, Baptiste, Mats, Martin, Holger, Daniel, Hans Gunnar)