Bildet er tatt på veien opp mot Tinnheia og Idda ligger på venstre side aav veien.

Frem til for få år siden lå Kristiansand Idrettsplass her. Den ble åpnet i 1924.
Idrettsplassen er nå erstattet av et nytt idrettsanlegg som har fått navnet "Idda".
Det inneholder treningshaller for ishockey, fekting, curling og mye mer.

Gamle Flekkerøyvei. Denne veien gikk tidligere over til Hannevika og videre til Vågsbygd.

Bildet viser ned mot jernbanen og bryggeriet.
Området med trær til høyre i bildet ligger bryggeriet i dag.

Møllevannsveien. I årene like før 1920 bygde Kristiansand kommune
mange boliger som fremdeles står langs Møllevannsveien.

 

Kaptein Krags vei

Inngang til Kaptein Krags vei. Grim torg i dag. Området ble tidligere kalt "Småhavane"
fordi byens kolonihager lå her i mellomkrigsårene.