Nytt kart - også for lokale o-løpere.  
Terrenget er kystnært med generelt lite snø og i mars måned lite undervegetasjon.
Naboterrenget til Hovedløpet 2018, men mer kupert og med færre stier. 
Mulighet for å kjøpe o-teknisk kart til egentrening i Kristiansandsområdet.

 

Påmelding i eventor:

http://eventor.orientering.no/Events/Show/8161

http://eventor.orientering.no/Events/Show/8162