Siden starten i 1973 har Kristiansand Orienteringsklubb (KOK) vært Sørlandets største og mest aktive o-klubb. Det betyr at du alltid vil finne et tilbud innen orientering og friluftsliv i klubben – uansett alder og nivå. Antall medlemmer er ca 250.

Ulike tilbud:
• Nybegynnerkurs og ulike aktiviteter for jenter og gutter fra de er i 6-8 års alderen.
• Ungdomsgruppe fra 13+ har egne treninger, samlinger og reiser til større konkurranser.
• Elitegruppe med egen trener og et aktivt treningsprogram på høyt nivå.
• Andre aktive, spesielt 35+, deltar på det nivå som passer på trening og turer.
• For turgåere, så vel enkeltvis som familier, har Skautrimmen vært populær siden 1974.
• Baneheitrimmen er et populært tilbud i Kristiansands bynære turområde.

Støttemedlemmer, foreldre og tidligere aktive er klubbens ryggrad ved små og større arrangementer. Interessante oppgaver kan gi selv pensjonister en meningsfylt tilværelse.

Presteheia Klubbhus ble tatt i bruk av KOK 22. november 2008, samtidig med klubbens 35 års jubileum. Klubbhuset er bygget og eies av KOK og IK Gimletroll, med kommunen som leietaker av garderobedelen i underetasjen. Beliggenheten er ved inngangen til Jegersbergmarka, ved siden av Presteheiabanen på Gimlekollen. Bedrifter og klubbmedlemmer har bidratt både økonomisk og på annen måte til finansieringen. Klubbhuset åpnet nye muligheter for aktiviteter og markedsføring, både sosialt og sportslig. Et viktig mål er nådd, og en ny epoke starter.

Kristiansand OK skapte i 2003 en visjon om å bli blant de beste i verden, den gang da Jørgen Rostrup kom tilbake til Sørlandet og nye sponsoravtaler ble signert. Kartproduksjon og store arrangementer lå i bunnen av avtaler med Bykle kommune og næringslivet på Hovden. Det første store målet ble nådd våren 2008, da klubben vant den prestisjefylte Tiomila. I mellomtiden hadde klubben hatt verdensmestere som Audun Bjerkreim Nilsen (jr.), Jørgen Rostrup, Holger Hott og Daniel Hubmann (Sveits). Elitegruppa teller f.t. løpere fra 5 nasjoner (Sveits, Danmark, Finland, Tsjekkia og Norge).

Rekruttering og skoleorientering er klubbens fremtid og prioriteres høyt. Helt siden starten av NOFs skoleorienteringsopplegg i 2001 har klubben vært landsledende som arrangør av Gildesprinten, med over 10.000 skolebarn fra 5.-7.trinn i skoleløpene. Under NOFs O-galla 2007 fikk klubben prisen som ”Årets Gildesprintarrangør”. Rekrutteringskomitéen tilbyr årlige nybegynnerkurs til deltakerne.

Skauposten er klubbens trykte informasjonsblad til medlemmene, 4 ganger årlig siden 1982. De siste årene har Skauposten også blitt distribuert til skolene i Kristiansand, ordføreren og kommunale etater, andre organisasjoner og medier, samt til sponsorer og annonsører.

Kristiansand Orienteringsklubb er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Norges Orienteringsforbund. I klubbens formålsparagraf heter det bl.a.:
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.