Aldersgruppen fra 17 år -

Faste treningsdager for klubbens juniorer og seniorer er tirsdager og torsdager. I tillegg til dette får de som ønsker det  gjerne være med på elitegruppens alle treninger. O-teknisk trening/natt-orientering på mange onsdager og o-teknikk på lørdager når det ikke er løp på programmet. Mer utfyllende treningsinformasjon finner du under Kalender på klubbens hjemmeside.

Gruppen har månedlige treningssamlinger eller turer i forbindelse med o-løp i Norge og utlandet.

De av klubbens juniorer og seniorer som ønsker å satse litt mer har mulighet til å skrive satsnings- og utviklingsavtale med klubben.

Klubbens elitevirksomhet er organisert i egen gruppe KOK elite. Her er det 12-18 løpere som alle satser på høy nivå og med mange mestere i gruppen. Viktig felles mål i denne satsingen er også de store internasjonale stafettene som Tiomila og Jukola. For mer info se  under fanen KOK elite.


Ytterligere informasjon om de forskjellige samlingene gis av ansvarlige trenere. Samlingsinnbydelse og påmeldingsfrister sendes ut i god tid.

Sportslig leder

Åsulv B Stormoen

Trener aldersgruppen fra 17 år - 20 år (juniorer)

Jack Bjørnsen

Trener KOK elite

Mats Dahlèn

Ansvarlige KOK elite

Mats Dahlèn (trener)
Arne Bujordet (elite leder)

UK Junior-Senior (og KOK elite)