Norsk-orientering_horisontal_rgb

Norges Orienteringsforbund, med bistand fra Kristiansand O-klubb (KOK), har gleden av å invitere til ”nye” Trener 1 kurs i Kristiansand. Dette er det første kurset som arrangeres etter malen til den nye Trenerløypa i norsk idrett. Kurset erstatter tidligere Grunnkurs + trener-1. Til dette kurset får vi med instruktører som har vært med å lage kursinnholdet. Dette er en god mulighet for alle til viktig kompetanseutvikling.
Påmeldingsfrist 25.januar

Les mer på hjemmesiden til Norsk orientering