Mange hyggelige og oppmuntrende tilrop underveis! Takk til alle som deltok og viste frem idretten vår til hele byen. Til nest år satser vi på 50 KOKere i toget!

17 mai 2022 TÅ