Gimletroll trenger mer plass på Presteheia klubbhus og planlegger for en betydelig utvidelse. Tirsdag  6 juni kl 20.00 inviterer styret i KOK alle medlemmer til et diskusjonsmøte om de forslåtte alternativer.

Utvidelsen er tenkt som et separat nybygg, men forbundet til eksisterende bygg med en innebygget gang / korridor, se vedlagte tegning.

Foreløpig budsjettpris på nybygget er 12 – 13 MNOK.

Dagen eierfordeling i Presteheia klubbhus AS er Gimletroll med 70 % og KOK med 30 % av aksjene.

Gimletroll har bedt KOK ta stilling til fremtidig selskaps- og eierstruktur for et utvidet klubbhus, og har lansert følgende alternativer:

  1. Presteheia klubbhus utvider til ønsket behov og alle partner er med og med samme delingsnøkkel
  2. Gimletroll beholder dagens løsning på Presteheia klubbhus, men Gimletroll eier 100% av nytt bygg (eget AS og org. nr.)
  3. Presteheia klubbhus eier ombygget/nytt klubbhus, og vi omfordeler eier nøkkel til 90 % Gimletroll og 10 % KOK på hele bygget
  4. Kristiansand Cykkelklubb har også gitt signaler om at de vil være med og trenger omgående mer plass, både lager og kontor. Inngå en fast langsiktig leieavtale og eller gi de mulighet til å kjøpe en andel av nytt klubbhus.

Vel møttt - hilsen styret i KOK