kokKOK inviterer til avslutning av årets turorientering i Klubbhuset på Presteheia

Tirsdag 23. november kl. 19.30 – 21.00 • Salg av merker og plaketter fra kl 18.30


 

• Trekning på deltakere i skautrimmen 2010
• Utdeling av diplomer
• Informasjon om bruk av GPS
• Informasjon og salg av skautrimmen 2011
• Natur opplevelse i bilder
• Salg av Skautrimmen 2011
• Servering

Velkommen til en uformell O-kveld på Presteheia

NB! Husk å innlevere kontrollkortet