christmas-tree1Styret i Kristiansand Orienteringsklubb ønsker alle medlemmer, sponsorer, tur-o-entusiaster og alle andre o-interesserte en riktig God Jul og et Godt Nyttår!