I år er det KOK som har ansvar for å arrangere O-troll leir. Leiren er åpen for alle rekrutter i alderen 8-14 år fra Agder O-krets. Dette kommer til å bli en sosial og morsom leir, hvor man får mulighet til å bli kjent med hverandre på tvers av klubbene. Vi håper at mange har lyst til å bli med oss på leir 😊

O-troll leiren avholdes på Presteheia klubbhus, og vi samles her fredag kl 17.00.

Fredag blir det både orientering, bli kjent aktiviteter og pizza!

Lørdag blir det selvfølgelig flere orienteringsakriviteter for den avsluttes lørdag kl 11.00 

Se mer informasjon om aktivitetene og hva du må ha med deg i innbydelsen som er vedlagt.

Påmelding gjøres i Eventor innen tirsdag 26. april. https://eventor.orientering.no/Events/Show/16108