Skautrimsesongen 2018 starter julaften 2017. Skautrimmen og Baneheitrimmen er i salg fra denne uken. Se salgssteder http://turorientering.no/skautrimmen/utsalgssteder/2018/

Årets Skautrimmen-områder er:

  • Duekniben - 10 poster
  • Krokevann sør - 20 poster
  • Jegersberg  - 18 poster
  • Holskogen - 12 Poster

I tillegg til Skautrimmen og Baneheitrimmen har vi 10 poster på Agder Naturmuseum ("grønn tur"), vi planlegger en "grønn tur" på Kanonmuseets område på Møvik, og det blir et turorienteringstilbud i forbindelse med orienteringsløpet KOK 2-dagers 17-18 mars. Som vanlig blir det en Finn Frem dag i løpet av våren. Andre tilbud kan også dukke opp i løpet av året så ...

FØLG MED PÅ www.turorientering.no/skautrimmen og www.kok.no