Årets første Finn5-poster finner du på Voiekartet i Skautrimmen 2019.

Postene ligger ute fra 13. til 28. april.  Kartet finner du nederst på denne siden eller på turorientering.no/skautrimmen, der du også  kan registrere klippene

God tur!