Nye Finn5 poster ligger klar til plukking mellom Øygardstjønn og Grovannet. Området er noe kupert med mange detaljer. Postene henger ute til 7. juni. Husk å ta med penn eller mobil og notere postkodene. Du kan "klippe" postene på https://turorientering.no/skautrimmen/turer/2020/finn5-jegersberg/ God tur!

(klikk på tittel for kartvedlegg)