Årets siste Finn5 poster ligger ute, ikke på selve Kalkheia, men i området nord for det tidligere skytefeltet. Kartet kan lastes ned https://turorientering.no/skautrimmen/turer/2021/finn5-i-jegersberg.pdf/. Postene er ute til og med 30. august. Parkering ved Presteheia klubbhuset eller ved UiA. God tur!