Christianssands Møller

Christianssands Møller. Det har eksistert mølle her fra før byen ble
grunnlagt i 1641. Dagens møllebygning, Øvre mølle, ble bygd i 1901.
Firmaet Christianssands Møller ble nedlagt i 2008.

 

 


Christianssands Møller

Det har eksistert møller her fra byen ble grunnlagt i 1641. Dagens
møllebygning Øvre mølle, ble bygd i 1901. Firmaet Christianssands Møller
ble nedlagt i 2008.

 

Grimsbekken rundt århundre skiftet.

Sett mot nordvest

Her kommer beskrivelse til post 13 SP Strandpromenaden

Post 3. Her ender Gyldenløves gade. I dag er det park her, og på den andre siden av elva ser vi nye Tønnefabrikken. Ved Elvegata ligger Kvaderaturen Skolesenter. Den er bygd på tomta til den gamle lærerskolen.