Stien går fra Møllevannsveien til Setesdalsveien. Heia til venstre ble
på 1900-tallet kalt "Isseheia" fordi den ble eid av kjøpmann J. C. Johnsen
som hadde landsted i dette området.

Solholmsveien møter Møllevannsveien. Tidligere lå Møllevannet i dette området fra Suldalen
i nord til Idrettsplassen i sør. Møllevannet var et oppdemmet vann for Christianssands Møller.
Vannet ble tappet ut permanent fra 1949. En ny bydel ble bygd opp i 1950-årene der
Møllevannet tidligere hadde fylt området.

Bildet er tatt mot Møllevannet, mot mølla og Ravnedalen. Grim kirke ligger i dag til høyre i bildet.
Bildet er tatt mellom post 17 og post 18

Fagerdalsveien førte  nordover til Krossen og Suldalen.

Solholmen og Grim skole. Grim skole ble åpnet på slutten av 1950-tallet

Bildet er tatt på veien opp mot Tinnheia og Idda ligger på venstre side aav veien.

Frem til for få år siden lå Kristiansand Idrettsplass her. Den ble åpnet i 1924.
Idrettsplassen er nå erstattet av et nytt idrettsanlegg som har fått navnet "Idda".
Det inneholder treningshaller for ishockey, fekting, curling og mye mer.

Gamle Flekkerøyvei. Denne veien gikk tidligere over til Hannevika og videre til Vågsbygd.

Bildet viser ned mot jernbanen og bryggeriet.
Området med trær til høyre i bildet ligger bryggeriet i dag.

Møllevannsveien. I årene like før 1920 bygde Kristiansand kommune
mange boliger som fremdeles står langs Møllevannsveien.

 

Kaptein Krags vei

Inngang til Kaptein Krags vei. Grim torg i dag. Området ble tidligere kalt "Småhavane"
fordi byens kolonihager lå her i mellomkrigsårene.