Under de to seneste ukene har KOK arrangert skoleorientering for 12 skoler i Kristiansand. Sammenlagt har ca 1300 elever fra 5-7 trinn testet ut det nye Råtassopplegget som KOK også gjennomført som nybegynneropplegg under våren. Skolene har vært veldig positive til fornyelsen av opplegget og det har i stort sett bare vært glade ansikter blant elevene. Dere finner mer informasjon om Råtass her og lit bilder fra årets skoleorienteringen her.

Den 20.mai arrangeres en skoleorienteringsfinale fra Fant Olsen i Baneheia.