KOK har foreløpig inngått en ett årig samarbeidsavtale med Sørlandsparken Osteopati & Fysioterapi for å sikre en kvalitetsmessig undersøkelse og behandling av skadede utøvere i Elite-gruppen, men også for å forebygge skader. Det legges også opp til noen temakvelder hvor aktuelle tema som skadeforebyggende trening, sykdomsforebygging og idrettskost mm tas opp. 

Vår kontaktperson hos SPOF er Tarjei Gautefall Nikolaisen. En av de faste fysioterapeutene til det norske orienteringslandslaget.