Etter en gøy sprinttrening planlagt av Daniel Hubmann benket KOKs løpere seg på Klubbhuset for å høre på hemmeligheten med å beherske sprintorientering. Brødrene Daniel og Martin Hubmann, sprintverdensmestere fra Sveits, som begge løper for KOK var forelesere. En forelesning som begynte med gode o-tekniske treningsforslag rettet mot sprint etterfulgt av enkle tips om veivalgsbedømning. Viktigheten av full fokus allerede fra startøyeblikket var noe de trente mye på. Tapte sekunder i starten var vanskelig å løpe inn noe Daniel hadde en del erfaring med fra hans tidlige sprintkarriere.

Selv om begge mente at korteste løpbare vei mellom postene var å foretrekke var det enkelte ganger dette ikke stemte. Kupering og løpbarheten måtte også vurderes. Om tvil om beste veivalg var det raske beslutninger som gjelder. Det er ikke tid til å vurdere veivalgene før du må bestemme deg. Her kom selvfølgelig erfaring inn men også kontorjobben i forkant. Gjennom å studere gamle o-kart og bl.a. goggle maps før viktige konkurranser fikk de en god oversikt over hva de kunne forvente seg i løpene. Og gjennom å legge egne løyper på aktuelle kart fikk de også en føling med mulige veivalgsstrekk.
Mange gode tips som både løpere og klubbens trenere vil ta med seg i det videre arbeidet.

Etter foredraget delte elitelederen Magnus Johansson ut diplomet Årets løper i KOK til Daniel Hubmann. Totalseier i World Cup og to sølvmedaljer ved årets VM måtte til for å slå sprintverdensmester Martin Hubmann i den kampen.