Bildet viser veien inn mot Enrum og huset sees i dag på andre siden av veien.

Egelunden var på slutten av 1800-tallet en festplass for kristiansanderne.
17. mai toget gikk fra byens torg, opp Setesdalsveien til Egelunden, hvor
det var taler, leker og underholdning. Så sent som i 1945 gikk 17. toget
til Egelunden. Jernbanen hadde et lite stoppested som bar navnet
"Grimsbroen" like under Jernbanebroa over Setesdalsveien.