Bildet er tatt mot Møllevannet, mot mølla og Ravnedalen. Grim kirke ligger i dag til høyre i bildet.
Bildet er tatt mellom post 17 og post 18

Fagerdalsveien førte  nordover til Krossen og Suldalen.