Stien går fra Møllevannsveien til Setesdalsveien. Heia til venstre ble
på 1900-tallet kalt "Isseheia" fordi den ble eid av kjøpmann J. C. Johnsen
som hadde landsted i dette området.