Kaptein Krags vei

Inngang til Kaptein Krags vei. Grim torg i dag. Området ble tidligere kalt "Småhavane"
fordi byens kolonihager lå her i mellomkrigsårene.

Langs jernbanegjerdet står en minnestein til minne om kong Oscar 2. som tok det
første spadestikk til Setesdalsbanen i 1891.

Grim gård lå her på 1700 og 1800-tallet. Det var familien Mørch som eide Grim gård og hele
Grimsområdet frem til 1871 da det ble solgt til Kristiansand kommune.

Broa over Grimsbekken

Grimsbekken er lagt i rør fra Grimsbroen. Setesdalsveien som tidligere het Markeveien gikk over
Grimsbekken på dette stedet. Setesdalsveien var tidligere den Mandalske postveien som førte
vestover fra Kristiansand, over Kvislevannet og Farvannet til Mandal. Nåværende Grimsbro ble
bygd i 1782. Den har en hvelvet steinkonstruksjon som skal være den eldste i sitt slag i Agder.