Innmelding i klubben
Dersom du ønsker å melde deg inn i klubben, gjør du det via www.minidrett.no, stå i arkfanen Medlemskap, velg Bli medlem i et idrettslag og i neste vindu søker du opp Kristiansand Orienteringsklubb. Det gamle papirskjemaet skal ikke benyttes lenger.

Medlemskontingent for 2023

Bestemmelsene om medlemskap finnes i i klubbens lov §§ 3 - 4. Følgende medlemskategorier og kontingentsatser gjelder for 2022:

Medlemskategorier Kontingentsatser 2023 ***
Familie* kr 1.725,-                            
Aktiv (f.o.m. 25 år) kr    750,-
Junior/yngre senior (17- 24 år) kr    600,-
Ungdom (13 - 16 år)   kr    400,-
Barn (t.o.m. 12 år) kr    300,-
Støtte ** kr    225,-


*    Gjelder ektefeller/samboere og barn til og med 24 år. Alle må være innmeldt med navn og fødselsdato.
**   Støttemedlemmer er medlemmer som ønsker å være medlem av klubben uten å delta aktivt i konkurranser. Medlemmer som skal delta i løp for KOK (unntatt klubbmesterskap) må betale et aktivt medlemskap.
***  Kontingenten skal betales innen 6. mai via www.minidrett.no. Medlemmer som melder seg inn etter 1. august betaler halv kontingent (uavklart for 2023 pga nytt betalignssystem). Alle nyinnmeldte kan fritt delta på nybegynnerkurs i innmeldingsåret.

Startkontingenter ved konkurranser 2023

Årsmøtet vedtok at det ikke faktureres årsegenandel i 2023. Det blir heller ikke fakturert startkontingenter for løp i Norge, med unntak av løp i juli måned, forutsatt at man starter. Forslaget gjaldt alle årsklasser.

Les mer om KOK håndtering av Personopplysninger.


Følgende retningslinjer gjelder for startkontingenter for 2022:
Alle medlemmer fra 13 til og med 24 år betaler årsegenandel for startkontingenter. Årsegenandelen dekker ikke etteranmeldingsgebyr, brikke- og EMITtag-leie og deltakelse i ferieløp (for eksempel Sørlandsgaloppen).
Løp hvor man er påmeldt, men ikke starter, dekkes ikke av årsegenandelen. Dersom løper med betalt årsegenandel ikke starter pga. sykdom, dekker klubben ordinær startkontingent mot at det gis beskjed fra ansvarlig trener til økonomiansvarlig. 

Startkontingent ved deltakelse på løp KOK arrangerer dekkes av klubben for medlemskategorier utenom støttemedlemmer. Dette gjelder ikke Sørlandsgaloppen, eller hvis klubben arrangerer O-festivalen eller NM.

Årsegenandeler:
Barn/ungdom 13-16 år                   kr     600,-
Ungdom 17-24 år                           kr  1.200,-

Årsegenandel betales inn i forkant av sesongen, fortrinnsvis sammen med medlemskontingent.

Medlemmer over 24 år betaler selv startkontingenter for løp man er påmeldt til. Det samme gjelder for løpere i aldersgruppen 13 – 24 år som ikke har betalt inn årsegenandel. Det betales full startkontingent når det ikke er betalt årsegenandel samt brikkeleie og evt. etteranmeldingsgebyr. Dette gjelder også løp hvor man evt. ikke har møtt opp.

Kontingenter etterfaktureres etter vårsesongen og ved sesongslutt.

Startkontingenter for deltagelse i Hovedløp dekkes av klubben. Startkontingenter i Norgesmesterskap og Norges-Cup dekkes av klubben for Elite-løpere og løpere i satsingsgruppen. Andre løpere som melder seg på uten å være tatt ut av UK, må betale ordinære startkontingenter.

Startkontingenter for deltakelse i stafetter dekkes av klubben.