Formålet med planen er å sørge for en best mulig håndtering av en krisesituasjon. Den beskriver hvem som inngår i klubbens beredskapsgruppe, arbeidsprinsipper for denne og en prosedyre for når en krise inntreffer. Kriseplanen har også tre vedlegg som er nyttige for klubbens arrangører.

  • Mal for kriseplan for større arrangementer.
  • Rutine for savnet løper under orienteringsløp

 Rutine for savnet løper under trening/treningsløp. De to siste er nyttige å kjenne til for alle klubbens trenere og arrangører av løp og treninger.

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (KOKs kriseplan.pdf)KOKs kriseplan.pdf256 kB