Treninger går som vanlig denne uka. Tirsdag blir det som vanlig trening fra Klubbhuset 18:00 i de vanlige gruppene. Ungdommene finner poster på Kalkheia.

Vanlig trening for alle under 20 år fra Klubbhuset på tirsdag 18:00. For ungdommene blir det litt lengre løyper enn vanlig. Vi løper to og to, og tar ansvar for annenhver post. Løypene er fine for juniorer også! Råtassene prøver seg på den letteste løypa.

Covid-19 restriksjonene i Kristiansand kommune gjør at det dessverre ikke er mulig å arrangere KOK-2-dagers som planlagt 29.-30. mai. Arrangementet vil bli forsøkt flyttet til august/september og oppdatering vil komme i eventor i løpet av kort tid.

Klubbmesterskap og ekstraordinært årsmøte er utsatt på ubestemt tid grunnet tiltakene kommunen har iverksatt etter koronautbruddet den siste tiden. Nytt tidspunkt blir annonsert på kok.no.

Det er for tiden svært høy smitte i Kristiansand, men i skrivende stund er det ingen nye restriksjoner som fører til endringer for o-sporten. Vi planlegger derfor treninger som vanlig, men det kan komme endringer på kort varsel.