Samlingsplass: Grønn slette. Parkering ved klubbhuset på Presteheia. Garderober i klubbhuset. Kort vei til samlingsplass på Grønn slette.

Kart: Jegersberg. Utgitt 2012. Målestokk 1:10 000. Ekvidistanse 5 meter.

Terreng: Stifyllt nærterreng. Middels kupering. Tettere partier forekommer

Løyper: Fellesstart der alle konkurrer mot uavhengig av løypeklasse (A-lang, A-kort, C-løype). Gaffling etter nivå og resultater tidligere i sommercupen. Det vil si at de antatt beste har lengst og vanskeligst løype. Vinnertid ca 30 minutter. Det tilstrebes at alle får passelig løype tilpasset sitt nivå. Råtass har eget opplegg.

Løypelegger: Åsulv B. Stormoen

Påmelding: For å komme med i jaktstarten er det viktig at du har meldt deg på i eventor innen mandag kveld!

Start: Fellesstart klokken 18.15.