kokHovedstyret og styret i Elitegruppa ønsker å øke klubbens kapasitet for koordinering og tilrettelegging av alle klubbens sportslige aktiviteter.  Frem til nyttår gjennomføres derfor en annonserunde for ansettelse av en kombinert Elitetrener og Sportslig leder på 70-100% tid.

Rollen som elitetrener er budsjettert til en 50% stilling som tidligere, mens de øvrige 20-50% er tiltenkt rollen som Sportslig leder.

Hovedstyret ser helt klart behovet klubben har for en slik funksjon, sier leder for hovedstyret Svein Øderud. For ikke å tape tid i ansettelsesprosessen har vi sammen med Elitestyret valgt å starte annonsering nå, selv om finansieringen ikke er helt avklart, sier han. Budsjettarbeidet for 2010 vil konkludere med hvor stort stillingsomfang vi vil tilby, men vi ser det som et stort og viktig løft for klubben å få dette til, sier KOK-lederen.

Vi håper at det økte stillingsomfanget også gjør rollen som Elitetrener enda mer interessant for aktuelle søkere, sier leder for Elitestyret Morten Hulløen. Den søknadsprosessen vi hadde tidligere i høst for å finne elitetrener viser at det kan være en utfordring å finne gode totalløsninger for aktuelle elitetrenere med en 50%-stilling. Men muligheten for et økt stillingsomfang bør bidra til at enda flere kan se jobben som trener for vårt elitelag interessant, sier elitelederen.

Mer detaljer om stillingen i stillingsannonsene her.