Løype oppgave:

Det skal lages 2 løyper, en A-løype 5-6,5 km (f.eks for D19-20 A) og en C løype 3-4 km (f.eks for H13-16C)

  • Løypene skal være for langdistanse. A – løypa skal ha minst 2 langstrekk.
  • A-løypa skal ha maks 10 poster, C- løypa maks 7 poster. (Dette kravet er kun laget av hensyn juryen)
  • Begge løyper skal ha samme start- maks 400 meter fra mål. Begge løyper skal være for et langdistanse arrangement.
  • Alle skal bruke programmet purplepen
  • Alle skal bruke kartet:
  • Kartet skal antas å være perfekt.
  • Samlingsplass (mål) kan du velge selv

Vurdering av løypene gjøres anonymt av en jury.  Vurderingene vil selvsagt være subjektive,  Røffe retningslinjer for poenggivingen blir kunngjort senere, men fokus vil være muligheter for veivalg. Begge løyper teller likt. Ved lik poengsum vinner det som har levert inn det arrangementteknisk enkleste.

Litt praktisk info: 

Påmelding skjer ved epost til: fredarne.sivertsen(a)online.no
Du får tilsendt et kodenavn, og en o-cad fil.
Løypa tegnes i programmet Purplepen. Det lastes ned her - http://purplepen.golde.org. (Det er muligheter for frivillig donasjon til programutviklere.)
Du sender inn løypa elektronisk som en purplepen fil til samme epost adresse. Filen skal ha samme navn som ditt kodenavn.
Frist for innlevering er 1. Februar 2016
Påmelding er gratis.
Lagarbeid – med felles innlevering er tillat
Alle får tilsendt sin sine poeng og evt kommentarer etter endt konkurranse.

NB:  Ocad filen er KOKs eiendom.  Den skal ikke videresendes til andre og vi ber om den slettes etter at du har fått dine poeng og kommentarer.
Resultater kommer på eventor eller på KOKs sider - når de er klare. 
KOK vil prøve å bruke vinnerløypene i løpet av 2016. Det vurderes en enkel premiering for juniorer