nj2dlogoTradisjonen tro arrangerer klubben også i år en fellestur til Nordjysk 2 dages som i år er lagt til terreng ved Skagen. Turoperatør Terje Bisseth har også i år lagt opp turen for oss. Se vedlagte innbydelse for ytterligere informasjon.