Vi ønsker Glenn Ager-Wick velkommen som ny trener for KOK. Glenn har tidligere løpt i mange år for Grane, og var en meget habil o-løper på 80-tallet. Han vil ha et tett samarbeid med sportslig leder, eliteleder og de andre trenerne i klubben. Hovedoppgavene blir å ha ansvar for o-tekniske treninger, samlinger og konkurranser. I tillegg skal han ha oppfølging av noen løpere. Vi gleder oss til samarbeidet, og ser frem til en fin o-sesong i 2018!

Jan Blandkjenn