Vi vil med dette takke alle dere som hjalp til under årets Hovedløp/O-landsleir. Uten den innsatsen dere la ned i månedene før og under selve arrangementet, ville vi ikke ha klart dette store arrangementet. Blide deltakere og mange positive tilbakemeldinger viser at vi lykkes - vi er gode sammen!

Hilsen Øivind Mikkelsen - leder (HL/OLL), Jan Blandkjenn - bemanningsansvarlig HL/OLL og Ingvild Mulen - leder KOK