2018 er i ferd med å bli ett av de mest aktive årene i klubbens 45 år lange og historie, men vi må videre! 28. november vil vi at du er med, så vi sammen finner ut hvor vi vil og hvordan vi kommer dit!

Det er noen år siden forrige vi i fellesskap satte oss mål og laget tiltak, derfor inviterer vi igjen til en kveld med klubbutvikling i fokus.

Her er ingen for ny/uerfaren eller for gammel til å bidra, vi ønsker innspill fra alle!

Tid:        Onsdag 28. november kl 17.30 - ca 21.00
Sted:     Personalkantina på UiA – se kart under

Det blir servert pizza!

For å hjelpe oss med arbeidet får vi besøk av en av NOFs klubbveiledere, som kjenner O-Norge og har tips og erfaringer fra andre klubber.

 

Mer om klubbutvikling og klubbveiledere finner du på NOFs hjemmeside:

http://orientering.no/nyheter/nye-klubbveiledere-klare-til-innsats/
http://www.orientering.no/laering/klubbutvikling/

 

Vel møtt – hilsen styret

Inn hovedinngangen, ned i studentkantina og gjennom studentkantina.