Tradisjonen tro inviterer KOK til Sommercup på tirsdager i sommer. Arrangementet har vist seg svært populært både blant tilreisende og innfødte - vi ønsker alle velkomne! I hovedsak er det er klubbens flotte ungdomsgruppe som står for arrangementene, og på den måten skaffer de seg verdifull erfaring som arrangører.

Dette er sommerens løp, fristart mellom kl 18.00 - 19.00 på alle løpene

25. juni - KOK Sommercup 1, Søgne videregående skole
2. juli - KOK Sommercup 2, Marvika
9. juli - KOK Sommercup 3, Gillshytta
16. juli - KOK Sommercup 4, Bragdøya
2
3. juli - KOK Sommercup 5, Kjerrane
3
0. juli - KOK Sommercup 6, Voie skole
6. august - KOK Sommercup 7, Grostøl 

Startkontingent: Gratis for medlemmer av KOK. Løpere fra andre klubber betaler 30 kr for kart. Betaling skjer kontant på det enkelte løp eller med Vipps. Karteiende klubbs medlemmer betaler heller ikke når løpet går på deres kart.

Se ytterligere informasjon i innbydelsen.