kokTirsdag 6.april inviterer styret til Klubbkveld kl 19.30. Før møtet er det mulighet til årets første o-tur på barmark i Jegersberg. 25 poster er satt ut i et nesten snøfritt Jegersberg. Løypa er 4,8 km hvor den første og siste delen er noe enklere, og midtpartiet noe vanskeligere. Du skriver selv ut løypa og starter når det passer best for deg. Men husk møtet kl 19.30. Om det passer dårlig rett før møtet på tirsdag er postene ute, slik at du kan løpe løypa allerede nå.

Postplukk er ei løype med mange poster. O-teknisk er meningen at du skal trene spesielt på det å få en god og sikker inngang inn i posten (siste sikre), og få en bra utgang fra posten (i riktig retning).

Ungdommene har fellestrening på postene med samling Klubbhuset kl 18.00 tirsdag 6.april.

Løypa finner du her som pdf-fil klar til utskrift. Målestokken er 1:7500 i A4 format.

SmileGod Tur!