For å begrense spredning av corona viruset (Covid-19) er all idrettsaktivitet avlyst. Dette betyr at alle felles aktiviteter og treninger i KOK regi er avlyst, i første omgang fram til søndag 29.mars. Hva som skjer etter den tiden avgjøres av de restriksjoner som gjelder da. Så ingen fellestreninger på tirsdager, torsdager og lørdager de nærmeste to ukene. KOK 2 dagers 28.-29.mars er også avlyst. 

Men selv om klubbens fellestreninger er avlyst er det mange muligheter for aktivitet / trening i egen regi. Skogen er stor og det finns mange turorienteringsposter å besøke. Skautrimmen og Baneheitrimmen, men også andre klubber har gode tur-o opplegg i nærheten!

Ukesmailen fortsetter vi å sende ut for å oppdatere dere i situasjonen men også for å gi beskjed når vi kan starte opp igjen med fellestreninger mm.

Vi oppfordrer alle klubbens medlemmer til å følge de råd som gis av myndighetene.