Endelig kan o-sesongen starte! Siden det blir en kort sesong i år ønsker styret å bidra til at flest mulig deltar på de løp som arrangeres og har vedtatt at i 2020 vil klubben dekke startkontingent for aktive medlemmer som deltar på løp som blir arrangert av klubber i Agder Orienteringskrets. Startkontingent på løp hvor man er påmeldt, men ikke starter, dekkes ikke. Vi sees på o-løp!