Under NOFs årlige Kompetansehelg, ble Rekrutteringsprisen 2020 delt ut. I år gikk prisen til KOK! Gratulerer og tusen takk til rekruttkomiteens leder Sandy Hott og alle andre som bidrar i dette viktige arbeidet i klubben.

 - Tusen takk var Sandys umiddelbare reaksjon på beskjeden om at hun og KOK var tildelt prisen. Det var en veldig hyggelig overraskelse å i det hele tatt bli nominert fortsetter hun. Deretter er hun rask med å understreke at det er mange andre som har bidratt i rekrutteringsarbeidet i løpet av de årene hun har ledet rekrutteringskomiteen. Disse fortjeneer selvfølgelig også en stor takk!

 

Sandy Hott forklarer orientering på 1-2-3

Sandy har vært leder av rekrutteringskomiteen i 6 år. Det arbeidet som hun har lagt ned har vært helt avgjørende for at vi i dag har flere unge på treningene enn på flere tiår. Med sitt gode humør, engasjement og sin evne til å se og inkludere alle som kommer på o-trening er Sandy en uvurderlig ressurs for klubben. I løpet av de siste årene har klubben også engasjert ungdom som trenere, dette ble også vektlagt ved tildelingen.

Sandy Hott sammen med to av klubbens ungdommer som har bidratt som trenerne Ingrid Elise Vingerhagen og Tuva Hepburn.

Siden vi ikke kan ha klubbkvelder i høst er det ikke helt avklart når vi kan få feiret tildelingen, så det får vi heller komme tilbake til! Prisen er et klubbstipend på kr 10000 til videre utvikling av rekrutteringsarbeidet i klubben.

Sandy Hott instruerer deltakere på idrettskole i 2014.

Håper dette er en inspirasjon til at enda flere har lyst til å engasjere seg i klubbens arbeid enten det gjelder i rekrutteringsarbeidet eller i andre av klubbens komiteer. Hvis vi deler på oppgavene så blir det både morsommere og mindre skummelt å ta på deg en jobb.

Under ligger tildelingen fra NOF.