- Den beste førjulsgaven klubben kunne få konstaterer leder i klubben Tor Åmdal glad atter at Sparebanken Sør fortsetter som klubbens viktigste sponsor også de neste 3 årene.  - Bidraget fra dem er helt avgjørende for at vi kan fortsette det høye aktivitetsnivået vi har fortsetter Tor.