På grunn av koronasituasjonen har styret besluttet å utsette årsmøtet som var berammet til 16. februar. Ny foreløpig dato for årsmøtet er satt til 13. april kl 19.00.

Utsettelsen skyldes at styret mener koronasituasjonen ikke gjør det forsvarlig å avholde et fysisk årsmøte på nåværeende tidspunkt. Vi håper at situasjonen bedrer seg utover våren og at årsmøtet kan avholdes fysisk 13. april kl 19 på Presteheia klubbhus.

Årsrapporten er ferdigstilt og ligger som vedlegg i saken. 

Utsettelsen er i tråd med NIFs beslutning om å utsette fristen for å avholde årsmøter til 15. juni.

Vi beklager denne utsettelsen.

 

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Årsrapport 2020.pdf)Årsrapport 2020.pdf967 kB