Det innkalles til ekstraordninært årsmøte i KOK den 1. juni. Årsmøtet holdes utendørs på samlingsplass i etterkant av klubbmesterskapet.

Klubbmesterskapet arrangeres fra Bråvann Platå, med parkering på grusplass ved Bråvann platå. Første start på klubbmesterskapet er kl 18.00.

Saker: 

  • Ny lov for Kristiansand Orienteringsklubb
  • Valgt av kontrollutvalg

Forslag til ny lov er vedlagt.