Covid-19 restriksjonene i Kristiansand kommune gjør at det dessverre ikke er mulig å arrangere KOK-2-dagers som planlagt 29.-30. mai. Arrangementet vil bli forsøkt flyttet til august/september og oppdatering vil komme i eventor i løpet av kort tid.