Klubbmesterskap og ekstraordinært årsmøte er utsatt på ubestemt tid grunnet tiltakene kommunen har iverksatt etter koronautbruddet den siste tiden. Nytt tidspunkt blir annonsert på kok.no.