gudrun_elin_rohde

Gudrun Rohde er ei populær dame i KOK. Hun har organisert og er ansvarlig for at vi får kaker, boller og annet godt på klubbkveldene på klubbhuset. Hun har også andre jern i ilden: Onsdag 9. juni disputerer hun (tar doktorgraden) onsdag 9. juni ved Universitetet i Oslo. I doktoravhandlingen har hun sett på hva et brudd i henholdsvis håndledd og hofte betyr for livskvaliteten for folk over 50 år.Vi i klubben ønsker Gudrun lykke til! http://www.uia.no/no/portaler/forskning