kokFor de som ønsker å kjøpe nytt klubbtøy før avreise til Nordjysk er "butikken" i klubbhuset åpen mandag 7. mars fra kl 1800-1830. Butikken ligger på baksiden i første etasje.