kokKOK inviterer til KM stafett lørdag 3.september. På helt nytt kart Føreid-Grostøl. Arena blir ved fotballbanen på Justvik. Stafettløyper for alle fra 13 år. Lagkonkurranse med inntil fem på laget for de yngste. Også veteranene tilgodeses med stafettklasser. H150 med tre herrer i laget og D80 med to damer i laget. Velkommen til alle! Har du ingen å løpe med gi beskjed til arrangør så setter vi sammen kombinasjonslag.

Innbydelsen som pdf-fil

Innbydelse til KM – stafett lørdag 3. september 2011

Fremmøte: Fotballbanen på Justvik, ca 8 km nord-øst for Kristiansand langs rv 452. Parkering ved samlingsplass.

Start : Kl. 15.00.
Kart: Føreid-Grostøl (2011), målestokk 1:10000

Løyper og klasser: H-17 (3 X 3,5 km), D-17 (3 x 3 km), H-13-16 (3 X 2,5 km) Etappe 2 er C nivå og ugaflet. De andre etappene er B nivå. D-13-16 (3 X 2,5 km) Etappe 2 er C nivå og ugaflet. De andre etappene er B nivå. H-150 (3 x 3 km), D-80 (2 X 2,5 km).
For klubber som ikke kan stille med egne lag gis det mulighet for kombinasjonslag.

Lagkonkurranse: Inntil 5 løpere på laget, - en felles brikke. N/C poster som man har en maks tid på å fullføre. Premier til alle deltakere!

Påmelding fra dags dato på http://www.webentry.no Etteranmelding etter 31.08 og mulig fram til kvelden før 2. september kl. 21.00 (50 % forhøyd avgift for klasser fra 13 år). Etteranmelding etter denne tid mot dobbel avgift. Stafettlag D/H13-16 kr 180,- pr lag, D/H17 og H150 kr 330,- pr lag. D 80 kr. 220,- per lag. Lagkonkurranse kr 150.- pr lag.

Barneparkering og småtroll: På samlingsplass
Mat og drikke: Enkel kiosk
Teknisk delegert: Oppnevnes av VAOK
Løpsleder: Finn Terje Uberg tlf. 901-17842
Løypelegger: Thorbjørn Værp, tlf 90583665

Interessepåmelding for KOK-løpere/kontaktpersoner for de respetive KOK-lagene er:

H17: Ivar Haugen / Ragnhild Hald
D17: Ivar Haugen / Ragnhild Hald
H13-16: Asle Kregnes
D13-16: Asle Kregnes
H150: Jan Blandkjenn
D80: Ragnhild Hald
Lagkonkurransen: Mona Blandkjenn

Du gir beskjed til dem, så melder de ansvarlige/kontaktpersonene på lag i henhold til interessen.


Velkommen til o-løp på nytt kart!